Υπηρεσίες στο χώρο του κλιματισμού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συντήρηση μηχανημάτων split, multi, ημικεντρικών και  VRV. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό αεραγωγών. Επίσης κάνουμε συμβάσεις συντήρησης σε κτίρια, εταιρίες και γραφεία.

Συμβάσεις Συντήρησης

Όλες οι εφαρμογές κλιματισμού, αναλόγως τη χρήση, χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συντήρηση. Η προληπτική συντήρηση γίνεται πρώτα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα και μετά για τα ίδια τα μηχανήματα. Για τους ανθρώπους γίνεται για να μην εισπνέουν σκόνες και μικρόβια που εγκαθίστανται στο φίλτρο ή το στοιχείο του εσωτερικού μηχανήματος. Για τα μηχανήματα γίνεται για την σωστή τους λειτουργία, για την αύξηση του ορίου ζωής τους και για την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος. Με την προληπτική συντήρηση αποφεύγονται βλάβες που προέρχονται από ένα βρώμικο στοιχείο. Για τους παραπάνω λόγους προσφέρουμε συμβόλαια συντήρησης που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη.

ΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την προ εγκατάσταση σωληνώσεων για μηχανήματα split, multi και συστήματα VRV.

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, μελέτες και συντηρήσεις κλιματιστικών VRV

Η τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός που διαθέτουμε  μας  έχει  επιτρέψει  να μελετήσουμε  και να εγκαταστήσουμε πολλά συστήματα VRV σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κλπ).

Εξειδικευόμαστε στην υποστήριξη προϊόντων και εφαρμογών κλιματισμού για ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, καταστήματα και χώρους εργασίας. Η εταιρεία μας  δραστηριοποιείται σε ολόκληρη στην Ελληνική αγορά

vrv κλιματισμός, εγκαταστάση, συντήρηση επαγγελματικού κλιματισμού