1. Εξωτερικά μηχανήματα VRV
    σε πολυώροφο κτίριο
  1. Εξωτερικά μηχανήματα VRV
    σε πολυώροφο κτίριο

Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV

Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV

Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV

Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV
Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV
Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV
Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV
Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV
Τοποθέτηση σωληνώσεων σε
σχάρα και σύνδεση
συστημάτων VRV
Σωληνώσεις VRV και
σύνδεση μηχανημάτων
Σωληνώσεις VRV και
σύνδεση μηχανημάτων
Τοποθέτηση σωληνώσεων
VRV σε σχάρα
Σωληνώσεις VRV με
στηρίγματα στον τοίχο
Σωληνώσεις VRV σε
μεταλλική κατασκευή

Συστήματα VRV
τοποθετημένα σε μεταλλικές
βάσεις

Εγκατάσταση συστήματος
VRV σε διαμέρισμα

Συντήρηση συστημάτων VRV

Συντήρηση συστημάτων VRV

Συντήρηση συστημάτων VRV

Καναλάτα μηχανήματα
σύνδεση με μπλένουμ και
εύκαμπτους αεραγωγούς

Καναλάτα μηχανήματα
σύνδεση με μπλένουμ και
εύκαμπτους αεραγωγούς

Καναλάτα μηχανήματα
σύνδεση με μπλένουμ και
εύκαμπτους αεραγωγούς

Θυρίδα επίσκεψης
μηχανήματος και κουτί
προσαγωγής μηχανήματος

Θυρίδα επίσκεψης
μηχανήματος και κουτί
προσαγωγής μηχανήματος

Κουτί προσαγωγής
μηχανήματος για περσίδα
οροφής τύπου slot

Περσίδα οροφής τύπου slot

Εξαερισμός  και
κλιματισμός σε
επαγγελματικό χώρο

Εξαερισμός  και
κλιματισμός σε
επαγγελματικό χώρο

Τοποθετημένη κασέτα,
κανάλια δικτύου
προσαγωγής νωπού αέρα

Τοποθέτηση χανδρωμένων
split σε οικία

Προ εγκατάσταση
σωληνώσεων σε
επαγγελματικό
χώρο για ημικεντρικά
μηχανήματα

Προ εγκατάσταση
σωληνώσεων για
split ή multi

Προ εγκατάσταση
σωληνώσεων για
split ή multi

   

Προ εγκατάσταση
σωληνώσεων για
split ή multi

Προ εγκατάσταση
σωληνώσεων για
split ή multi

Προ εγκατάσταση
σωληνώσεων για
split ή multi

   
vrv κλιματισμός, εγκαταστάση, συντήρηση επαγγελματικού κλιματισμού